1829
2473
1634
868
1503
2127
1324
2384
944
1281
1455
223
2551
305
531
626
731
890
1314
878
789
19
1739
2272
1587
1411
1411
1638
1748
2427
2344
1119
119
2534
1519
2419
2420
4
2491
1499
295
1744
1990
2552
7
2425
1403
46
2422
1502
9
14
331
14
2310
11
2518
1030
906
2260
1989
1124
1004
1549
285
1034
1574
1901
2373
1938
582
2375
1859
2564
2172
243
484
431
2449
1182
2450
2385
2154
216
2139
2093
244
1836
2421
2164
2532
1774
СПИСОК ЧЛЕНОВ КЛУБА "ІТАЕС"
(на 1.12.1992 г.)
ІІАЗІУІХ 2570
ІїАЗШад470
ИАЗгАА 1941
ЯАЗгМІ
1760
ЯАЗХв
1980
ЯВЗМК
2527
ЯУЗАН
443
ЕУЗЧА
1570
ЕУЗЄА
1795
ЕУЗОА
1848
ЯУЗШ
1755
ІШЗІЖ
2086
ІШЗОА
2005
« ^ З Є Ч 2005
ІШЗОА
1536
ЕАУЗКА
53
ЕАУЗАУС 603
RWЗWX 1282
RWЗZQ
1762
ЧЗЧР
2525
ШОР
927
ЧЗЄР
1945
Ш ик
2528
ЧАЗАВАУ 1946
иАЗАСЕ 1443
иАЗАОІ 1888
иАЗАРН 1951
ЧАЗЧАР 583
ЧАЗЧСН 1866
ЧАЗЧСУ 2247
ЧАЗЧСг 286
иАЗШК 1871
ЧАЗЧОК 1870
ЧАЗЧОМ1872
ЧАЗЕІХ 2521
ЧАЗЕО
1882
ЧАЗОСБ 1600
ЧАЗЄРг 1945
ЧАЗЄО
792
ЧАЗвОХ 1841
ЧАЗОУУ 588
ЧАЗЧЕК 370
ЧАЗЧНН 2102
ЧАЗМАБ 31
ЧАЗМЧУ1602
ЧАЗМЕР 685
ЧАЗУГОА 985
и л зм н г 810
•ЧАЗКАЧ 2481
ЧАЗКАМ 2482
ЧАЗКВЕ 2483
ЧАЗІЧСС 2484
ЧАЗІЧСг 2485
♦ЧАЗШЧ 1349
ЧАЗГОМ 1349
ЧАЗРЧА 879
ЧАЗРЧК 2494
ЧАЗРРЕ 354
ЧАЗРЄУ 2452
ЧАЗРШ 2451
ЧАЗРІЧО 2467
ЧАЗРРР 314
ЧАЗРО
880
ЧАЗРЯ
2453
ЧАЗРЧБ 869
ЧАЗОАМ 395
ЧАЗООС 2040
ЧАЗОЕЕ 2501
ЧАЗОЧ
73
ЧАЗфУ 221
ЧАЗКСУ 854
ЧАЗЕРН 1933
ЧАЗЯН
2538
ЧАЗЕКА 990
ЧАЗБОБ 831
ЧАЗБВАУ 609
ЧАЗБЕВ 1931
ЧАЗБЕТ 408
ЧАЗБЧ
137
ЧАЗТІЧ 2493
ЧАЗТМ
2497
ЧАЗУОЧ 2529
ЧАЗХНС 2394
ЧАЗХНЕ 2394
ЧАЗгВ
1588
ЧАЗгГС 1422
ЧАЗИІ
732
ЧАЗгК
278
ч л зг м о
2100
ЧАЗгМТ 1339
ЧАЗгОВ 2461
ч л зг т г 316
члзгчв
ЧВЗІВО
ЧВЗГОР
ЧВЗЧЕ
чвзм о
ЧСЗАП
ЧУЗАСІ
ч гзч гч
ЧУЗАІЗ
ЧУЗШШ
ЧУЗЧЧК
чузч м г
ЧУЗЧОА
ЧУЗЧБМ
ЧУЗЧОХ
ЧУЗ№
ЧУЗШ
чузосг
ЧУЗОСК
ЧУЗОСВ
ЧУЗОЧУ
ЧУЗОБВ
ЧУЗРЕ
ЧУЗТЧ
ЧУЗУЧ
ЧVЗWA
ЧЛУЗСМ
ч \у зчо
ч \узчт
ЧWЗDW
ІЛУЗЧУ
ЧЛУЗІВ
ЧЛА^ЗРІ
ЧWЗTJ
ч гзч гн
чгзм\уі
ЧZЗPWJ
ч гзгу о
ЕА4АР
ЕА4СЧ
ЕА4СЕО
ЕА4СЫ
ЕА4СШ
ЕА4СБ
ЕА4РС
ЯА4РЕЧ
ЕА4НЧН
ЕА4НСК
ЕА4НЕО
ЕА4НОС
ЕА4НОР
ЕА48А
ЕВ4ЕК
ЕВ4ІЕ
ЕВ4ЮК
ЕВ4ЮЕ
ЕВ4ІР
ЕВ4ЧАА
ЕВ4ЧЧ
RB4LW
ЕВ4МСЧ
ЕВ4МО
ЕВ4МУ
ЕТ4ЧТ
ЕУ4ЧА
RW4LYL
Ч4НЕ
ЧА4АВС
ЧА4АСР
ЧА4АЧР
ЧА4АК
ЧА4АМ
ЧА4АГ(Т
ЧА4СНЧ
ЧА4СКС
ЧА4СЫ
ЧА4СОМ
ЧА4С5С
ЧА40Б
ЧА4РЕТ
ЧА4РЧ
ЧА4РЧВ
ЧА4ШР
ЧА4РСШ
ЧА4РОТ
ЧА4НВБ
ЧА4НВУ
ЧА4НШ
ЧА4ША
ЧА4НОЕ
ЧА4ШГО
ЧВ4ЧАд
2186
64
1834
2569
892
999
1459“а’
2472
2572
25
346
83
2170
2466
2416
2480
1228
1886
2487
1233
1936
2541
564
451
636
2121
25
2460
182
2459
1151
830
2440
2488
2478
1280
2489
476
795
2546
420
2557
2556
1981
2519
195
1939
1045
2058
2540
384
1533
258
2436
809
301
2500
2357
2464
180
347
2179
70
2333
2256
1924
2259
376
1759
2533
1770
2265
457
723
1254
2339
1781
409
1792
2553
2180
233
2439
2565
2561
2474
2374
130
2531
1923
690
2559
118
396
ЧА4ШР 1253
ЧА4КАЧ 2336
ЧА4Ш
2294
ЧА4РА
2496
ЧА4РАг 1117
ЧА4РР1
293
ЧА4РУ
1229
ЧА40К
168
ЧА4ЧЧА 2509
ЧА4\УП
867
ЧА4АУТ
2502
ЧВ4А8
1932
ЧВ4ЕІ
458
ЧВ4ЕХ
1183
ЧВ4ЧХ
2505
ЧВ4НА
1431
ЧВ4ІРБ
1308
ЧВ4ІІ
ЧВ4ВД
ЧВ4Ю
ЧВ4ЮА
2221
ЧВ4ШІ
586
ЧВ4ГГО
938
ЧВ4ІЧЧ
2221
ЧВ4ГОЧ
1857
ЧВ4ЮУ
1979
ЧВ4ЛУ
169
ЧВ4ИА
2517
ЧВ4ЛВ
1423
ЧВ4ГО
313
ЧВ4Ш
2492
ЧВ4ЦЮ 504
ЧВ4ЧНВ 162
ЧВ4ІХАУ 2432
ЧВ4Щ
382
ЧВ4Ч80 568
ЧВ4ЧХГ
2465
ЧВ4МСІ
378
ЧВ4МН
1828
ЧВ4МОЧ 1560
ЧВ4МОЕ 1511
ЧВ4МХН 2468
ЧВ4ЧА8 2522
ЧВ4ЧСЧ 2388
ЧУ4НЧ
1688
ЧУ4ЭА
2331
ЧW4CW
1779
Чг4СУО 1849
ЕВ5АК
982
ЕВ5ССО 1234
ЕВ5СЧ
2342
ЕВ5СЧ
380
ЕВ5ЕСВ
1934
ЕВ5ЕСВ 328
ЕВ5ЕК
2428
RB5EKW 103
ЕВ5ЕУ
1366
ЕВ5РА
193
ЕВ5РІ)
24
ЕВ5РН
1490
ЕВ5НСА 2052
ЕВ5НОО 112
ЕВ5НЧР 1555
ЕВ5НЧ
902
ЕВ5ІНО
2520
ЕВ51НУ
2558
ЕВ5ІШ
2435
ЕВ5Ч
1508
ИВ5ІКХ
75
ЕВ5ІЧС
1832
ЕВ5ІМХ
2433
ЕВ5ШУ
1435
ЕВ5ІОХ
2434
ЕВ5ІО
34
ЕВ5ІаЧ
ЕВ5ХГ
ЕВ5ЧВ
ЕВ5ЧЧ
ЕВ5ЧЧ\У 479
ЕВ5МВХ 207
ЕВ5МЧ
474
ЕВ5МН
2513
ЕВ5МО
2545
ЕВ5МУ
1775
ЕВ5ЫРЕ
1179
ЕВ50Ч
1746
ЕВ5дмЧ 2530
ЕВ50Т
311
ЕВ5ЧО
2175
ЕВ5УА
ЕВ5гС
Ч51В
363
2456
1255
2470
145
2070
8
ЧВ5ВСЧ 566
ЧВ5ВСг 2423
ЧВ5СК
65
ЧВ5СІХ
818
Ч В5С и 492
ЧВ5СЕТ 1548
ЧВ5ЕАЧ 2003
ЧВ5ЕОЧ 84
ЧВ5ЕР
2075
ЧВ5ЕЧС 2161
ЧВ5ЕРЕ 1216
ЧВ5ЕЧУ 2542
ЧВ5РА\ 249
ЧВ5РАг 678
ЧВ5РСК 342
ЧВ5РНЧ 1126
ЧВ5РЧ
146
ЧВ5СОЧ 2131
ЧВ50ЧС 799
ЧВ5СМО 2103
ЧВ5НВУ^ 1664
ЧВ5НКЧ 866
ЧВ5НЧР 1954
ЧВ5ІВХ
2437
ЧВ5ГОА
106
*ЧВ5ГОЧ 396
ЧВ5ГОБ
1352
ЧВ5ІЕЧ
1224
ЧВ5№0
2156
ЧВ5ІРН
506
ЧВ5ШУ
238
ЧВ5ІК
1471
ЧВ5ІКН
1473
ЧВ5ІРО
2025
ЧВ5Юг
1118
ЧВ5ІЕК
2463
ЧВ5ІТА
2107
ЧВ5ГПг
1621
ЧВ5ІМР
156
ЧВ5КОУ 158
ЧВ5ЧОР 2104
ЧВ5ШЕ 2508
ЧВ5ЧКА 2471
ЧВ5ЧКг 2476
ЧВ5иЖ 1929
ЧВ5ШК 334
ЧВ5ЧРО 2537
ЧВ51Л8
61
ЧВ5Ч8
2369
ЧВ5ЧТС 2477
ЧВ5МАУ 1643
ЧВ5МКЧ 2469
ЧВ5МУЧ 1038
ЧВ5ЖМ 1736
ЧВ50МЧ 2530
ЧВ5кСЧ 1406
ЧВ5ИСМ 1188
ЧВ5РСг 456
ЧВ5РЧЧ 2035
ЧВ5ИОО 2239
ЧВ5НЧН 1840
ЧВ5ЕШ
1628
ЧВ5НК
2035
ЧВ5УЕР 358
ЧB5WJ
1208
ЧВ5УАА 880
ЧB5XBW 2535
ЧВ5ХО
1344
ЧВ5УОХ 86
ЧВ5гЕС 173
ЧВ5гЕЧ 2235
ЧВ5гПУ
1383
*ЧВ5ИЧ 997
ЧВ52ИО 994
ЧВ5гМЕ 992
ЧB5ZW
148
Ч050РА 621
Ч 0500С 634
ЧТ5НР
2200
ЧТ51Сд
737
ЧТ5МЕ
2389
ЧТ5ЧСК 2101
ЧТ5ЧСУ 1697
ЧТ5ЧШ 90
*ЧТ5иГУ 1697
ЧТ5ЧКТ 2358
ЧТ5ХІ
2446
ЧУ5АІ
1210
ЧУ5ЕК
1935
ЧУ5Ег
851
ЧУ5ЧО
1019
ЧУ50К
57
ЕА6АЕ
2536
ЕАбАЕБ
2099
ЕА6АРК
1181
ЕАбАЧ.!
44
ЕА6АНН 1973
ЕАбАІК
39
ІІАбАІУ
1784
ЕА6ЧА
2303
ЕАбЧЧЧ 872
ІІА6Ч>^ 217
ІІА бИ ^ 2539
ЕАбЧУТ
1284
ЕА6ХВ
679
ІІА6ХЕ
463
ІІАбУАУ 1928
ІІАбУСЧ 2438
ЯОбОМ
1903
ЕУ6АС
783
ЕУбАЧЧ 1421
ЕУбЧІ
1815
RW6AH
6
ЕАУбАО
67
ЧЪЬАЯ.
1699
ЕгбЧК
905
ЧА6АЧ
2
ЧА6АЧЕ 1833
ЧА6АЛУ 2515
ЧА6ВРЗ
1543
ЧА6ЕА
2391
ЧА6ЕЧУ 2507
ЧА6НРТ 581
ЧАбНдА 2543
ЧАбНа^ 2392
♦ЧА6НУУ 2568
ЧА6ІВО
429
ЧА6ІРР
164
ЧА6ІАК 1081
‘ЧАбЧвЧ 2303
ЧА6ЧСІ
1046
ЧА6ЧГО
2462
ЧА6ЧТМ 1267
ЧА6РАТ 2218
ЧАбАУАЛ 2549
ЧА6ХНТ 1414
ЧA6XWB 680
ЧАбУВЧ 1835
ЧАбУБ
1978
ЧA6YW
З
ЧЧ6АІ
1851
ЧЧбЧРР 87
ЧD6DKW 95
4F6F.ro
272
ЧРбРЗЕ
760
ЧРбОАЬ 956
ЧР6ЕВ
2233
ЧУ6ААХ 189
ЧУ6АШ
1446
ЧУ6АУ
1921
ЧУ6АКР 632
ЧV6HNW 617
ЧУ6НТ
50
ЧУ6НЧ
2390
ЧУбІАУ 1627
ЧУ6ЧШ 864
І^ бА І
5
ЧШбЧЧ
537
ЧZ6EWA 2447
ЧгбНК
36
ЧгбНХК 2398
ЧZ6LWW 2448
ЧгбЧХ
2457
ч г б ч х х ізо з
ЕВ7СО
1000
ШЛІА
1994
ЕЧ7ЧОІ
2431
ЕЧ7ЧРС
2554
RL7P.1L
2499
RL7YA
1917
ЧL7ACI
203
ЧL7ADD 557
ЧL7ECH 261
ЧL7EDR 592
ЧL7GS
2455
ЧL7LN
17
ЧL7LV
1700
ЧL7PE
494,
ЧЧ7ЕЧА 596
ЧL7RER 757
44754
18
ЧЧ7УВд 2263
ЧЧ7УАС 2524
ЕН8ЕАС 2511
RI8AW
ЕІ8ВЧК
иі8ЧВ
ЧІ80Ч
4481971
ЧМ8КЧ
ЕА9АВЧ
К А 9 А 1 0
ІІА9А8ї
ІІА9АУТ
ЕА9СЧ
ЕА9С08
ЕА9СТК
ЕА9СЧН
ЕА9РАХ
ЕА9РО
ЕА9НАА
ЕА9МР
ЕА90М
ЕА9ЧАЛ
ІІА9ЧРН
ЕА9ЧЛг
RA9WO
ЕА9ХЧО
НА9Х8С
ІІА9УО
ІІА9УР
ІІА9У8
ЕУ9СЕЧ
ЕУ9СНВ
ЕУ9Р8
Ч9УО
ЧА9АОО
ЧА9АРЕ
ЧА9АРХ
ЧА9АТ
ЧА9САд
ЧА9СОЇ
ЧА9СМ
ЧА9СОЕ
ЧА9СЧВ
ЧА9СУО
ЧА9СУд
ЧА9СУУ
ЧА9РВЕ
ЧА9РНК
ЧА9РІЛ
ЧА9РОО
UA9FW
ЧА9НАС
ЧА9НШ
ЧА9НЧЕ
ЧА91СК
ЧА9ГОО
иА91РЕ
ЧА9ГО
ЧА9КО
ЧА9КК
ЧА9КМ
ЧА9ЮІ
ЧА9ЧСМ
ЧА9ЧЕ
ЧА9МКЕ
ЧА9МИ
иА90Сд
ЧА9аАК
ЧА98Иг
ЧА9вРУ
ЧА98Н
ЧА98НМ
ЧА98МІ
ЧА9Ч1
ЧА9ЧОО
ЧА9ЧвК
ЧА9ЧТАУ
ЧА9ЧЧЧ
ЧА9ХВИ
ЧА9ХС
ЧА9ХСЧ
ЧА9ХНг
ЧА9ХОМ
ЧА9ХГО
ЧА9ХЧ
ЧА9Х8С
ЧА9УАЧ
ЧА9УС
ЧА9У1Р
ЧА9УдВ
ЧІ9В\УО
ЧУ9СЧ
ЧУ9СЧО
ЧУ9СК
651
712
1922
2550
1410
1753
1926
1813
2560
1846
1920
2555
2283
28
2573
1786
1906
1341
365
1128
1827
2567
2417
716
1402
746
1925
2028
1843
2248
2544
2504
2563
2350
455
165
121
307
48
1998
111
773
771
961
549
1199
691
2315
1937
1485
1970
772
399
2068
400
1127
190
1195
553
1682
535
2510
422
904
402
703
2503
1032
705
705
2495
815
1830
1514
1927
478
699
1801
766
2234
765
2382
1456
1285
2089
917
1902
138
2490
1837
1852
2376
12/92
предыдущая страница 29 Радиолюбитель 1992-12 читать онлайн следующая страница 31 Радиолюбитель 1992-12 читать онлайн Домой Выключить/включить текст